Verejné Obstarávanie

YouTube

O nás v médiách

Nájdete Nás

Vyhlasujeme výberové konanie, termín 21. septembra 2015, na pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP). Viac informácií TU.

Výzva na zabezpečenie akreditovaného vzdelávacieho kurzu pre 1 terénneho sociálneho pracovníka a 2 asistentov terénnej sociálnej práce, termín do 3. marca 2015. Viac informácií TU.

Zverejňujeme zmluvu o poskytovaní verejných služieb so spoločnosťou Orange Slovensko z 18.2.2013.


 

Kultúrne Združenie Rómov Slovenska je záujmovým občianskym združením, ktorého založenie bolo reakciou na záujem študentov a pedagógov Katedry rómskej kultúry v Nitre pripravovať a organizovať projekty prispievajúce k vzdelávaniu a zamestnanosti rómskej populácie. Našou úprimnou snahou je podporiť inklúziu sociálne vylúčených a ohrozených skupín, najmä rómskeho spoločenstva ako aj podporiť multikultúrnu spoločnosť.